Polityka prywatności

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Pracownicy sklepu odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych. Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest:
  drukarniaonline.pl Edward Świrkowicz,
  ul. Krzywa 2,
  11-600 Węgorzewo
  NIP: 8451041034
 2. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późń. zm.).
 3. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem serwisu www.drukonet.pl anonimowo lub pod pseudonimem.
 4. Użytkownik składając zamówienie w serwisie www.drukonet.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 5. W serwisie www.drukonet.pl zbieramy następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko – wykorzystywane do kontaktu telefonicznego oraz jako osoba kontaktowa podczas realizacji dostawy towaru
  2. adres zamieszkania lub adres firmy – wykorzystywany do wysyłki zamówionego towaru oraz do wystawienia dokumentu sprzedaży;
  3. numer telefonu – wykorzystywany do kontaktu telefonicznego oraz jako telefon kontaktowy podczas realizacji dostawy towaru;
  4. adres e-mail – stanowi identyfikator klienta i umożliwia logowanie do systemu sprzedażowego oraz stanowi główny środek kontaktu bezpośredniego (na podany adres e-mail wysyłane są komunikaty systemowe dotyczące realizacji zleceń);
  5. adres IP – może być wykorzystywany przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie);
 6. Każdy użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do usunięcia swoich danych lub nie korzystania z naszego serwisu.
 7. Dane osobowe Użytkownika będą powierzane przez Sprzedawcę w szczególności podmiotom świadczącym usługi:
  1. kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony w serwisie towar:
   • 1.1. General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005009, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS, NIP 7851561831, REGON 631058749, o kapitale zakładowym w wysokości 16311638,00 zł
   • 1.2. DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, gmina Warszawa (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028368, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5260204110, REGON 012026421, o kapitale zakładowym w wysokości 228604000,00 zł
  2. Operatorom płatności:
   • 2.1. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
  3. Za dodatkową i dobrowolną zgodą klienta - porównywarkom internetowym:
   • 3.1. Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493884, w celu przesłania, przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na adres poczty elektronicznej Klienta ankiety służącej uzyskaniu od Klienta opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klienta w serwisie
   • 3.2. Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357466, w celu przesłania, przez Opineo Sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu, na adres poczty elektronicznej Klienta zaproszenia do wypełnienia ankiety służącej uzyskaniu od Klienta opinii na temat transakcji dokonywanej przez Klienta w serwisie.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach związanych działalnością Drukarni Internetowej tj.:
  1. realizacją zamówień złożonych przez Użytkownika,
  2. rozpatrywaniem zgłoszeń reklamacyjnych składanych przez Użytkowników,
  3. obsługą czynności związanych z dostawą towaru
  4. wystawianiem dokumentów sprzedaży
 9. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. użytkownik serwisu ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek serwisu internetowego lub przesłać e–mail na adres bok@drukonet.pl lub listem poleconym na adres: drukarniaonline.pl Edward Świrkowicz, ul Krzywa 2, 11-600 Węgorzewo.